coaching-atelier-leela.nl
Sessies voor Zoekers

Spirituele Psychologie, Creatieve Loopbaan Coaching, Reiki  

Ik weet veel over psychologie, vanuit mijn studie en opgedane ervaring. O.a. verdiepte ik mij in de Transactionele analyse (Ouder-Volwassene - Kind en de redders driehoek) die veel verduidelijkt over uitwisselingen tussen mensen. 

Maar ik ben, al in 1986, niet voor niets afgestudeerd met een doctoraal (master) in de Spirituele therapie: werken bij een Riagg (Het huidige PsyQ) of een gewone psychologen praktijk heb ik nooit geambieerd. Ik vond het te beperkt: alleen met woorden en alleen vanuit het ego. 

Ik deed lichaamswerk, bio-energetica en vanaf 1983 kwamen daar aktieve Osho meditaties bij. Ik hervond mijn verbintenis met Osho, een Meester, een Mysticus uit India met wie ik op mijn 14e jaar al intuïtief contact had gelegd. 

Toch ben ik blij met mijn opleiding in de psychologie omdat het een bepaalde professionele deskundigheid geeft, die ik miste bij de meditatieleiders die ik tegen kwam. 

Ik zoek de verbinding en wil de brug slaan tussen de begrensde westerse psychologie (Met haar deels nuttige kennis en informatie over de werking van een ego) en de onbegrensdheid waarin meditatie je brengt of kan brengen. 


Jaren lang had ik een te zwak ego waardoor ik vatbaar was voor allerlei energieën, zowel telepathische waarnemingen, als gevoelens van anderen zowel als informatie die vanuit vorige levens tot mij kwam en mij meer dan eens overspoelde. Door heel veel moeilijkheden en telkens weer opstaan en gewoon 'innerlijk werk', kwam ik uiteindelijk in balans, en vond ik voor het eerst in mijn leven de harmonie en mijn eigen waarheid, in samenspraak met Osho met wie ik vanaf mijn 14e communiceer. 


Ik combineer nu mijn opgedane ervaring met mijn kennis en mijn rusten in Bewustzijn. 


Een gezond en sterk ego is fijn en anders dan veel spirituele zoekers, ben ik van mening dat dat ook nodig is omdat je anders te vatbaar bent voor allerlei energieën van anderen of uit andere tijden (onverwerkte gevoelens uit je jeugd of niet geïntegreerde ervaringen uit vorige levens). 

Maar het waarnemen hiervan, het kijken naar al die innerlijke bewegingen, maakt dat je je niet identificeert met je ego, en in een ruimer Bewustzijn komt.


GEEN MINDFULNESS MAAR ATTENTIVENESS

Het woord mindfulness brengt je eigenlijk gelijk in je mind. Ik heb het altijd een soort van "dood" woord gevonden.

Het woord waarmee ik kom is attentiveness: aanwezig zijn in aandacht. 

Als je het even laat zakken, kom je onmiddellijk in je lichaam, in aandacht. 

Waar aandacht is, gaat er geen energie naar gedachten. 

Waar aandacht is, is er ruimte voor stilte.


Gevolgen: 

Ik zal bij een probleem of vraag, die speelt in je persoonlijkheid, in je ego, kortom, bij een psychologisch probleem, niet alleen antwoorden en inzichten geven vanuit de psychologische laag (Vanuit mijn eigen persoonlijkheid) maar vanuit de 'hele' mens die ik ben geworden. Dat betekent dat ik ook informatie kan geven over blokkades die komen vanuit vorige levens of bij je conceptie. En een alternatief bieden vanuit meditatie, praktische handreikingen en humor. 


Niets menselijks is mij vreemd... Ik ben zelf een hele weg gegaan die ik dankbaar heb aanvaard. 


Namasté 


Amalin